Fakturowanie

W każdej firmie handlowej, co jakiś czas przeprowadzana jest kontrola skarbowa. Jeśli jest to rutynowa kontrola zwykle następuje wcześniejsze zawiadomienie o jej wszczęciu, dzięki czemu podatnik może się odpowiednio przygotować. Urzędnik kontroli z pewnością będzie chciał sprawdzić dokumenty rejestrowe firmy oraz zweryfikuje czy w danej jednak w sposób prawidłowy naliczane i odprowadzane są podatki. Przedmiotem jego uwagi z pewnością będzie także fakturowanie Rzeszów. Celem tych działań sprawdzających jest zweryfikowanie czy w prawidłowy sposób naliczany jest podatek VAT oraz czy w danej firmie nie występuje nielegalna sprzedaż niefakturowana.


Zapytaj o szczegóły »