Nasz adresDane firmy: PRO-KOM Sp. z o.o
ul. Partyzantów 1A
35-242 Rzeszów

Spółka zarejstrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
wpis do KRS nr 0000160490
o wysokości kapitału zakładowego 51.000,- zł


Telefony: 017 861 19 81

Fax: 017 861 19 81 wew. 26

Adres e-mail: info@pro-kom.com.pl

Strona WWW: http://www.pro-kom.com.pl