Zarząd firmy PRO-KOM
Prezes Zarządu: Wiesław Porębny
e-mail:
tel:
kom:
W.Porebny@pro-kom.com.pl
017 861 19 81 wew. 25
0 660 762 654
Wiceprezes Zarządu: Halina Trojnar
e-mail:
tel:
kom:
H.Trojnar@pro-kom.com.pl
017 861 19 81 wew. 21
0 604 515 879
Systemy - oprogramowanie - wdrożenia
Wiesław Porębny: FK, GM, ST, PCF, KADRY PŁACE
e-mail:
tel:
kom:
W.Porebny@pro-kom.com.pl
017 861 19 81 wew. 25
0 660 762 654
Zdzisław Szwajczak: FK, GM, ST, PCF, KADRY PŁACE
e-mail:
tel:
kom:
Z.Szwajczak@pro-kom.com.pl
017 861 19 81 wew. 24
0 602 738 594
Józef Zimny: PCF, KADRY-PŁACE
e-mail:
tel:
kom:
J.Zimny@pro-kom.com.pl
017 861 19 81 wew. 20
0 660 762 568
Halina Trojnar: Koordynacja, Księgowość
e-mail:
tel:
fax:
kom:
H.Trojnar@pro-kom.com.pl
017 861 19 81 wew. 21
017 861 19 81 wew. 26
0 604 515 879