System PC-FIRMA - Fakturowanie i obsługa magazynu

Opis funkcji

System ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej w każdej małej i średniej firmie w zakresie fakturowania obrotu i prowadzenia magazynu. Jest przystosowany do prowadzenia sprzedaży zgodnie z ustawą o Podatku od Towarów i Usług VAT. Możliwe jest prowadzenie kartoteki wyrobów wg. cen netto (hurt) lub brutto (detal).
PC-FIRMA umożliwia fakturowanie usług, wyrobów i towarów. System działa również w sieci oraz współpracuje z drukarką fiskalną ORHMET DF-1 i DF-2 i niektórymi innymi modelami.

Moduły

 • REJESTRACJA dokumentów magazynowych (WZ, PZ, RW, MM...) zdefiniowanych przez użytkownika,
 • FAKTUROWANIE i ewidencja sprzedaży towarów, wyrobów i usług z możliwością dostosowania faktury do potrzeb użytkownika, z uwzględnieniem przepisów o podatku VAT,
 • UPUSTY - definicje upustów od wartości faktury, wyrobu itp.,
 • EWIDENCJA FAKTUR z sumowaniem wg. rodzaju faktur i rodzaju płatności,
 • EWIDENCJA TRANSAKCJI magazynowych w dowolnym układzie (wydania, przyjęcia wg. wyrobów lub kontrahentów), również z uwzględnieniem poziomu cen,
 • ROZLICZANIE sprzedaży - kojarzenie dokumentów wydania z dokumentami przyjęcia, wyliczenie marży w/g zasady FIFO - "pierwsze przyszło, pierwsze wyszło",
 • WYKONANIE bilansu otwarcia - remanent,
 • INFORMACJE bieżące o stanach magazynowych,
 • WYSTAWIANIE i ewidencja dokumentów kasowych,
 • DEPOZYT - obsługa sprzedaży depozytowej,
 • EWIDENCJA kosztów.

Dane wejściowe

Informacjami wejściowymi dla systemu są: dokumenty magazynowe wg definicji użytkownika, kartoteki i słowniki (wyroby, kontrahenci, upusty, itd.), operacje kasowe / bankowe, dane do ewidencji kosztów

Serwis wydawnictw

Ważniejsze wydruki w systemie PC-FIRMA to:
 • wydruk faktury i rachunku uproszczonego,
 • wydruk kartotek bazowych, wydruk dokumentów magazynowych,
 • wydruk stanów magazynowych,
 • wydruk rozliczenia sprzedaży,
 • wydruk zestawienia faktur,
 • wydruk remanentu,
 • wydruk ewidencji transakcji,
 • wydruki rejestrów VAT,
 • wydruk dokumentów kasowych KP i KW,
 • wydruk raportu kasowego.

Integracja z innymi systemami

System PC-FIRMA współpracuje z systemem FINANSOWO-KSIĘGOWYM w zakresie automatycznej dekretacji sprzedaży, dekretacji kasy itp.