System PŁACE - Ewidencja płacowa

Opis funkcji

System płacowy opiera się na danych osobowych programu KADRY i ściśle z nim współpracuje. Umożliwia zakładanie, aktualizację, drukowanie i archiwizowanie list płac dla wszystkich pracowników. Ilość i rodzaj składników płacowych ustala sam użytkownik. Zespół składników może być w razie potrzeby uzupełniany i modyfikowany.

System pozwala na prowadzenie i wykorzystywanie do obliczeń Kartoteki Płacowej, daje możliwość tworzenia zestawień z różnorodnymi informacjami.

Moduły

  • DEFINICJE składników płacowych. Użytkownik ustala pełną listę składników płacowych występujących w firmie. Decyduje o tym, które składniki mają być czerpane bezpośrednio z systemu KADRY, a które obliczane na podstawie danych kadrowych przy pomocy już istniejących lub pisanych na zamówienie procedur,
  • ZARZĄDZANIE listami płac (zakładanie, archiwizowanie, weryfikacja list),
  • AKTUALIZACJA danych płacowych tj. automatyczne wypełnianie list płac,
  • DRUKOWANIE list płac (pasków),
  • KARTOTEKA PŁACOWA (przenoszenie list do kartoteki, wyświetlanie zawartości zbioru, obliczenia na podstawie danych przechowywanych w kartotece),
  • ZESTAWIENIA (podsumowanie składników płacowych dla wybranych lub wszystkich list, podsumowanie kart pracy, wydruki z nazwiskami osób mających na liście wybrany składnik itp.).

Dane wejściowe

Informacjami wejściowymi dla systemu są wybrane dane przechowywane i aktualizowane w systemie KADRY, a także dane z kart pracy i inne informacje o składnikach płacowych.

Serwis wydawnictw

Produktami wyjściowymi systemu są wydrukowane listy płac oraz zestawienia zbiorcze.

Integracja z innymi systemami

System PŁACE współpracuje z systemem KADRY. Pobiera z niego niezbędne dane o pracowniku i dane z rozliczenia czasu pracy, a przekazuje niektóre dane z zakresu informacji płacowych.
Z systemu GOSPODARKA MATERIAŁOWA może pobierać numery kont jednostek organizacyjnych. Możliwe jest wykonanie rozdzielnika kosztów do systemu FINANSOWO - KSIĘGOWEGO.

System kadrowo-płacowy umożliwia eksport wypłat do systemu bankowości internetowej PekaoBIZNES24.