System Środki Trwałe

Opis funkcji

System obsługi kartoteki środków trwałych pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows.

Główną funkcją systemu jest prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych oraz wykonywanie automatycznego dekretu z obrotu środkami trwałymi, z uwzględnieniem aktualnych przepisów w tym zakresie. Jest systemem transakcyjnym. Oznacza to, że wszelkie informacje o zmianie stanu środka trwałego (w tym amortyzacja i przeszacowanie) pamiętane są jako oddzielne zapisy. Stwarza to możliwość analizy na dowolnie wybrany dzień lub dowolny przedział czasu.

System umożliwia:
 • rejestrację dokumentów, z automatycznym naliczeniem niezbędnych wartości (amortyzacja, przeszacowanie),
 • przeglądanie i drukowanie stanu kartoteki oraz obrotów w ustalonym zakresie, według wybranego parametru grupującego, każdej pozycji lub tylko wybranych sum,
 • automatyczne tworzenie polecenia księgowania z uwzględnieniem limitów,
 • przeszacowanie dowolnego zakresu środków trwałych,
 • wydruk planu amortyzacji wraz z załącznikiem,
 • wydruk dokumentu obrotowego,
 • wydruk karty środka trwałego itd.

Moduły

 • KARTOTEKA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - aktualizacja, info, elastyczne przeszukiwanie,
 • OBSŁUGA kartotek: miejsc użytkowania, pracowników odpowiedzialnych, wskaźników amortyzacji, klasyfikacji GUS,
 • REJESTRACJA obrotów środkami trwałymi w/g definiowalnych wzorów dokumentów,
 • WYDRUKI kartoteki środków trwałych, obrotów, planu rocznej amortyzacji,
 • TWORZENIE polecenia księgowania,
 • PRZEGLĄDANIE lub WYDRUKI,
 • IMPORT danych z systemu ST 3.0,
 • KONFIGURACJA systemu, użytkowników, drukarek,
 • SYSTEM POMOCY (opisy, kalkulator).

Dane wejściowe

Informacjami wejściowymi dla systemu są:
 • kartoteka środków trwałych,
 • konfigurowalne dokumenty obrotu środkami trwałymi,
 • słowniki dokumentów, miejsc użytkowania, pracowników odpowiedzialnych, wyróżników amortyzacji itp.

Serwis wydawnictw

Informacje wyjściowe systemu mogą być przeglądane na ekranie lub drukowane z możliwością skierowania wydruku na dysk do zbioru, na drukarkę. Istnieje możliwość wyboru dowolnego zakresu środków trwałych oraz grupowania po wybranym parametrze.

Integracja z innymi systemami

System współpracuje z systemem FINANSOWO - KSIĘGOWYM w zakresie automatycznej dekretacji wartości obrotów i wartości miesięcznych rat umorzeniowych.