System ZBYT
- ewidencja i fakturowanie sprzedaży

Opis funkcji

System ZBYT stanowi podstawowe narzędzie dla kompleksowej obsługi zagadnień spotykanych w Dziale Zbytu przedsiębiorstw. W ogólnym zarysie obejmuje on obsługę sprzedaży (rejestracja sprzedaży na podstawie dokumentów dyspozycji wydania, fakturowanie, emisję dokumentów, poleceń zapłaty), pełną ewidencję sprzedaży oraz automatyczną dekretację faktur do systemu FINANSOWO - KSIĘGOWEGO.

Duża prostota i łatwość posługiwania się systemem dzięki przejrzystemu menu, nie wymaga żadnego przygotowania informatycznego do obsługi. Pomocą jest HELP dostępny w każdym momencie.
System pracuje w czasie rzeczywistym, tzn. każda informacja wprowadzona do komputera decyduje bezpośrednio o kształcie informacji wyjściowej. System posiada możliwość współpracy z programami pomocniczymi napisanymi przez użytkownika.
Kształt systemu i sposób jego działania podlega konfiguracji wg. wskazań użytkownika.

Moduły

 • OBSŁUGA wejściowych kartotek bazowych,
 • REJESTRACJA sprzedaży (dokumenty WZ i korekty),
 • FAKTUROWANIE i drukowanie poleceń przelewu,
 • EWIDENCJA i rozliczanie sprzedaży (stopień realizacji planu), rozliczanie dotyczy również odbiorców i konwojentów,
 • PODGLĄD stanu rozrachunków z kontrahentami,
 • DEKRETACJA automatyczna sprzedaży do systemu FINANSOWO - KSIĘGOWEGO.

Dane wejściowe

Informacjami wejściowymi dla systemu, poza bieżącym utrzymywaniem podstawowych kartotek bazowych, np.: kartoteka wyrobów, kartoteka odbiorców itp., są informacje z dokumentów obrotu magazynowego WZ i korekty. Są to praktycznie podstawowe i jedyne informacje zasilające system w trybie ciągłym.

Dodatkową informacją wejściową jest plan (rozdzielnik) sprzedaży obowiązujący w dowolnym czasie (np. rok, kwartał, miesiąc), umożliwiający rozliczenia planu.

Serwis wydawnictw

Wyjście systemu stanowią:
 • wydruki informacyjne o zawartości każdej kartoteki podstawowej;
 • faktury VAT,
 • rachunki uproszczone i korekty drukowane bezpośrednio po wprowadzeniu dyspozycji wydania z magazynu;
 • polecenia przelewu do uprzednio wydrukowanych faktur VAT i rachunków uproszczonych,
 • wydruki zestawieniowe za dowolny okres, np.:
  • zestawienie dokumentów WZ i korekt,
  • zestawienia wydania towarów z magazynu,
  • rejestry sprzedaży VAT,
  • zestawienie sprzedaży w różnych przekrojach (w tym rozliczenie odbiorców),
  • rozliczenia odbiorców i konwojentów z opakowań zwrotnych,
  • zbiór obrotów powstały w wyniku automatycznej dekretacji faktur VAT i rachunków uproszczonych.

Integracja z innymi systemami

System FAKTUROWANIA I EWIDENCJI SPRZEDAŻY współpracuje z systemem FINANSOWO - KSIĘGOWYM w zakresie dekretacji sprzedaży. Obydwa systemy posiłkują się wspólną kartoteką kontrahentów. W systemie dostępne są informacje w zakresie stanu konta księgowego odbiorców, stanu rozrachunków.

System ZBYT współpracuje również z modułem BILANS ZAMÓWIEŃ oraz z modułem STANY MAGAZYNOWE.